Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Rapportering & publicaties


De afdeling Sociaal-Cultureel Werk verzamelt al geruime tijd cijfermateriaal over het lokaal cultuurbeleid. Verzamelde gegevens vinden hun weg naar de sector en het beleidsniveau:Eigen publicaties

Kerncijfers

Bibliotheken - Thema uitgelicht

Cultuurcentra - Globale cijferrapporten 2005-2009

Uitgebreide analyse van gegevens over vijf werkjaren.

Ouderenbeleid

Inhoudelijke analyse over de werking van bibliotheken en cultuurcentra

Rapporteringswebsite cultuurcentra en bibliotheken

De ingevoerde gegevens uit BIOS (bibliotheek informatie en opvolgingssysteem) en CCinC kan je raadplegen in een rapporteringstool www.kennisportaalccenbib.be. Deze site is vrij raadpleegbaar.

Functionaliteiten
Het kennisportaal bevat de werkingsgegevens van 66 cultuurcentra en 320 openbare bibliotheken in de Vlaamse Gemeenschap van 2006 tot en met 2014. De gegevens worden geclusterd in acht thematische rubrieken: publieksbereik, aanbod, cultuureducatieve werking, plek voor ontmoeting, werken met doelgroepen, toegankelijkheid, professionalisering en financiële info.

Elke rubriek bevat grafieken en cijfers die de werking van de cultuurcentra en de bibliotheken op een kwantitatieve manier beschrijven. De gegevens zijn een weerspiegeling van de diversiteit in de werking die door de bibliotheken en cultuurcentra wordt uitgebouwd. De cijfers brengen evoluties in beeld op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau. De cijfers en grafieken worden interactief aangeboden: iedereen kan aan de slag om de gegevens te verfijnen volgens eigen wensen of noden. Het kennisportaal maakt het ook mogelijk om gemeenten onderling te vergelijken. Op die manier kunnen lokale besturen en cultuurprofessionals een belangrijk onderdeel van hun cultuurbeleid analyseren om het verder te verdiepen en te versterken.

Waar vind ik een bibliotheek?

De adres- en contactgegevens van de bibliotheken in BIOS worden gekoppeld aan www.bibliotheek.be en Google Maps, zodat deze info op een klantvriendelijke manier kan worden gepresenteerd.

Mystery guest bij de cultuurcentra

Alle cultuurcentra in de categorie A, B en C kregen in 2011 een bezoek van een groep multidisciplinaire onderzoekers van de Artevelde hogeschool uit Gent. Zowel de gebruikservaring aan de balie als tijdens het bijwonen van een voorstelling maakte deel uit van het onderzoek. De onderzoekers stonden ook stil bij de aanwezigheid van het cultuurcentrum op het internet. De cultuurcentra kregen een terugkoppeling over de individuele resultaten. De resultaten kan je downloaden in het hoofdstuk 'Studiedagen en onderzoek' hieronder.

Toegankelijkheidsscreening van de cultuurcentra

In opdracht van het agentschap bezochten specialisten van vzw Enter (expertisecentrum voor toegankelijkheid) een twintigtal cultuurcentra. Voor het totale parcours dat een bezoeker aflegt, werd de toegankelijkheid onderzocht. Zeg maar: van parking tot in de zaal. Zo kan men nagaan of nergens de toegankelijkheidsketen werd onderbroken.

De centra zelf kregen een gedetailleerd rapport om de toegankelijkheid van de locatie te verbeteren: van kleine aanpassingen tot aanbevelingen voor een grondige verbouwing. Op beleidsniveau werden die elementen meegenomen om te inspireren en om meer oog te hebben voor de totale toegankelijkheid van de cultuurcentra. De resultaten kan je downloaden in het hoofdstuk 'Studiedagen en onderzoek' hieronder.

Studiedagen en onderzoek

Studiedag Cultuurcentra op de kaart (9.11.2011)

Deze studiedag betekende een tussentijdse terugkoppeling in het traject van de evaluatie van de cultuurcentra. ASCW bracht facts and figures over 5 jaar gegevensregistratie bij de cultuurcentra en bezorgde de cultuurcentra elk hun individuele cijferrapport 2005-2009. Daarnaast kregen de cultuurcentra duiding bij de andere individuele rapporten en het resultaat van de onderzoeken Mystery Guest en Toegankelijkheidsscreening.

Resultaten onderzoeken:

Cijferboek Lokaal Cultuurbeleid

Het Cijferboek Lokaal Cultuurbeleid is gebaseerd op vijf jaar gegevensregistratie bij bibliotheken en cultuurcentra en brengt evoluties in de werking en kenmerken van de Vlaamse openbare bibliotheken en de Vlaamse cultuurcentra in kaart.