Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Gegevensregistratie


Bios3, de gegevensregistratie voor de bibliotheken

Bios3, voluit Bibliotheek Informatie- en OpvolgingsSysteem is een webtoepassing voor de registratie van gegevens over de bibliotheken. Het cijfer 3 staat voor de herziene versie van het systeem.

Ga naar Bios3 via http://cjsm.be/bios3

Welke gegevens?

  • Bibliotheekgegevens: vaste gegevens over de bibliotheek, adresgegevens en openingstijden
  • Jaargegevens: statistische gegevens over de werking van de bibliotheek. Dit zijn gegevens over personeel, collectie en gebruik, werking en financiën

Het resultaat van deze jaarlijkse opvraging en meer informatie vind je in het hoofdstuk 'Rapportering & publicaties' of rechtstreeks via de website www.kennisportaalccenbib.be. (nieuw venster)


Wie heeft toegang tot Bios3?

Alle openbare bibliotheken van Vlaanderen en Brussel registreren in Bios3. Bij de start van Bios3 heeft elke bibliotheek één login en wachtwoord ontvangen. Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, neemt u contact op met Christine Bussche via e-mail.


Hulp nodig bij Bios3?

Bekijk de handleiding (PDF)

CCinC, de gegevensregistratie voor de cultuurcentra

CCinC, voluit cultuurcentra in cijfers is een webtoepassing voor de registratie van gegevens over de cultuurcentra.

Welke gegevens?

  • Aantal activiteiten en deelnemers aan activiteiten van en in het cultuurcentrum
  • Inkomsten en uitgaven die samenhangen met de werking
  • Personeelsinzet voor de werking
  • Infrastructuur en de gebruiksfunctionaliteit ervan
  • Informatie over de beheersvorm
  • Belangrijke contactpersonen

Voor resultaten over de jaarlijkse opvraging: kijk in het hoofdstuk Rapportering & publicaties.


Wie heeft toegang tot CCinC?

Enkel de cultuurcentra in categorie A, B en C hebben toegang tot CCinC. De toegang is beveiligd met een gebruikersnaam en een paswoord. De toegang tot de registratie is dus afgeschermd.

Toegang tot CCinC: www.ccinc.be. (nieuw venster)


Paswoord of gebruikersnaam vergeten?

Mail naar cultuurcentra@vlaanderen.be met in het onderwerp "CCinC".


Hulp nodig bij CCinC?

Bekijk de handleiding (PDF)

Gegevensregistratie: rijke traditie

De afdeling Sociaal-Cultureel Werk verzamelt al geruime tijd cijfermateriaal over de openbare bibliotheken en de cultuurcentra.

Tot 1995 bezorgden alle Vlaamse openbare bibliotheken jaarlijks heel wat cijfermateriaal over hun werking op papier. In 1995 werd het Bibliotheek Informatie en OpvolgingsSysteem, kortweg Bios, opgestart en konden de bibliotheken hun cijfers digitaal ingeven in een databank. De nood aan nieuwe gegevens en nieuwe ontwikkelingen in de sector maakten een nieuwe applicatie noodzakelijk. In 2006 werd overgestapt naar een webtoepassing Bios2 waarin ook heel wat andere gegevens werden verzameld. 2015 kwam er opnieuw een update, Bios3, waarbij in de gegevensregistratie rekening werd gehouden met nieuwe evoluties in de sector en met nieuwe wetgeving (Decreet Lokaal Cultuurbeleid en het Koninklijk Besluit op de Leenvergoeding).

Voor de cultuurcentra is de gegevensregistratie een recenter gegeven. In overleg met de cultuurcentra ontwikkelde het agentschap in 2005 een nieuw model van gegevensregistratie. Aanvankelijk werden alle gegevens elektronisch ingebracht op Excel mappen. Vanaf 2012 werd de gegevensregistratie grondig opgefrist en werd de website www.ccinc.be gelanceerd. De jaargegevens van het werkjaar 2011 waren de eerste die werden geregistreerd in CCinC.