Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienenAanvraag subsidie

De aanvraag kan enkel gebeuren met het formulier subsidieaanvraag van een hobbyvereniging (.doc). Alle nodige gegevens worden hierin opgevraagd.

Het aanvraagformulier moet je als volgt bezorgen aan het departement:

  • één exemplaar op papier, ondertekend en losbladig
  • één exemplaar elektronisch

Verzend de papieren versie aangetekend of geef deze af tegen ontvangstmelding bij de administratie:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Subsidiëren & Erkennen – team Transversaal en Bovenlokaal
t.a.v. Herman Anthoons
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

De elektronische versie verzend je naar Herman Anthoons Herman.anthoons@vlaanderen.be

Verantwoording subsidie

De administratie zal nagaan of een verkregen subsidie correct werd gebruikt. Dit gebeurt aan de hand van een financieel verslag en een werkingsverslag. De aanvrager stuurt deze uiterlijk op 1 april naar de administratie. Beide verslagen moeten door twee leden van de raad van bestuur van de organisatie ondertekend en 'voor waar en echt verklaard' worden.

Financieel verslag

Een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het project.

Werkingsverslag

Een inhoudelijke beschrijving van de gerealiseerde acties en initiatieven die in het kader van de verkregen subsidie werden gerealiseerd.