Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Contact

Contactpersoon voor meer informatie

Pia Brys
[t] 02 553 41 46
[e] Pia Brys
(pia.brys[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Arenberggebouw, 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Pia Brys
Contactpersoon i.v.m. uitbetaling subsidies

Ghislaine Timmermans
[t] 02 553 42 40
[e] Ghislaine Timmermans
(ghislaine.timmermans[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Arenberggebouw, 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Ghislaine Timmermans