Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragenKan een lokale kaartersclub of een lokale vereniging van postzegelverzamelaars in aanmerking komen voor subsidies?

Neen. De subsidie is bedoeld voor een aantal initiatieven van landelijk georganiseerde verenigingen. Enkel koepels van lokale verenigingen komen in aanmerking.

Wanneer heeft een vereniging een landelijke werking?

We spreken van een landelijke werking wanneer een vereniging minstens dertig afdelingen telt, verspreid over minstens vier provincies. Dit zijn de twee voorwaarden om van een landelijke werking te kunnen spreken. Als afdelingen gelden lokale clubs. Individuele leden zijn geen lokale clubs of afdelingen.

Hoeveel bedraagt de subsidie en waarvoor kan ze gebruikt worden?

De subsidie bedraagt maximaal 10 000 euro. De vereniging moet deze subsidie gebruiken voor minstens één van volgende zaken:
  • de organisatie van een evenement met landelijke uitstraling;
  • minimaal één initiatief dat de bedoeling heeft de bestuurlijke competenties van lokale afdelingsbesturen te verhogen;
  • communicatie: op regelmatige basis de leden informeren via tijdschrift, website of via een ander kanaal.

De subsidie wordt toegekend voor een bepaald kalenderjaar (januari-december).