Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Gesubsidieerde organisaties
Verenigingen

Bewegingen

Volkshogescholen/Vormingplus-centra

Syndicale vormingsinstellingen

Gespecialiseerde vormingsinstellingen

Vormingsinstellingen voor personen met een handicap en
Federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap

Steunpunt en belangenbehartiger

Steunpunt Socius

De Federatie