Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De subsidiëring van gespecialiseerde vormingsinstellingen zit vervat in het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.

Overzicht van de regelgeving zoals nu van toepassing

Voor de gespecialiseerde vormingsinstellingen zijn volgende artikels in het decreet van belang:
art. 1-3, art. 23-30, art. 42-47

Voor de gespecialiseerde vormingsinstellingen zijn volgende artikels in het uitvoeringsbesluit van belang:
art. 1, art. 28-36, art. 49-59, art. 63-65