Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragenHoe worden subsidies uitbetaald?

Tijdens het werkingsjaar worden 2 voorschotten van elk 45% uitbetaald. Het resterende saldo van 10% wordt het volgende jaar betaald, na controle van het financiële verslag.

Welke beleidsperiodes zijn er voor de gespecialiseerde instellingen?

De huidige beleidsperiode voor de gespecialiseerde instellingen loopt van 2016 tot en met 2020.

Waar kan ik terecht voor extra informatie over de sector of ondersteuning?

SoCiuS ondersteunt de werking van gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties.
FOV verdedigt de belangen van de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Zijn er loonafspraken voor personeel van een gesubsidieerde gespecialiseerde vormingsinstelling?

De gespecialiseerde instellingen vallen onder Paritair Comité 329. De afspraken die gemaakt worden in de CAO’s van PC 329 zijn dan ook van toepassing op de werknemers van de gespecialiseerde instellingen.

Moet een gespecialiseerde vormingsinstelling in de communicatie verwijzen naar de Vlaamse overheid?

Ja, gesubsidieerde gespecialiseerde vormingsinstellingen moeten het logo van de Vlaamse overheid opnemen in alle publicaties (zowel drukwerk als elektronische publicaties).