Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Gespecialiseerde vormingsinstellingen

Een gespecialiseerde vormingsinstelling is een sociaal-culturele organisatie die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van een educatief aanbod. De invalshoek is hierbij thematisch.

Hoewel een instelling een autoriteit is in haar vakgebied, biedt een vormingsinstelling niet-formele educatie aan. Toch is het noodzakelijk dat de vormingsinstelling een duidelijke visie heeft op haar educatieve opdracht, en deze ook naar buiten brengt. Zij moet ook minimaal 1 000 vormingsuren aanbieden.

Er zijn momenteel 17 gespecialiseerde vormingsinstellingen, die allemaal een landelijke werking hebben.

Op de website Geopunt van het agentschap Informatie Vlaanderen kan je alle landelijke vormingsinstellingen en alle afdelingen op een kaart van Vlaanderen raadplegen. Op de kaart wordt geen onderscheid gemaakt voor de gespecialiseerde vormingsinstellingen.