Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De regelgeving voor projecten Vlaamse Gebarentaal vind je vooral in art. 7 van het decreet en art. 18–20 van het besluit.
De regelgeving voor de vereniging (kennis- & coördinatiecentrum) lees je in art. 6 van het decreet en art. 12-17 van het besluit.
Voor de regelgeving voor de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal verwijzen we naar art. 3-5 van het decreet en art. 2-11 van het besluit.