Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Kennis- en coördinatiecentrum

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap één vereniging (een vzw) die de volgende opdrachten vervult:

  • bijdragen tot de kennis van de Vlaamse Gebarentaal door eigen wetenschappelijk onderzoek en door het coördineren, stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek terzake
  • bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal en die ontwikkeling ondersteunen
  • het actief ontsluiten van het toegepast wetenschappelijk onderzoek en de kennis van de Vlaamse Gebarentaal voor de Dovengemeenschap, de brede maatschappij en de academische wereld;
  • aanspreek- en contactpunt zijn voor binnenlandse en buitenlandse betrokkenen en belangstellenden voor wat betreft de kennis van de Vlaamse Gebarentaal en het wetenschappelijk onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal.

De vzw kan erkend worden op basis van een door haar ingediend beleidsplan. Er wordt een beheersovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse overheid en de vzw waarin de modaliteiten bepaald worden voor de uitvoering van het beleidsplan en de subsidiëring van de vzw.

De huidige erkende en gesubsidieerde vereniging is de vzw Vlaams GebarentaalCentrum (nieuw venster). Tussen de Vlaamse overheid en de vzw is een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2016-2019.