Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

12.06.2018 | Adviescommissie brengt verslag uit van 2017

Begin 2017 ging de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal van start in een nieuwe samenstelling. De nieuwe leden maakten zich de werking en inhoud van de commissie doorheen het jaar eigen. Het thema gezinsondersteuning stond in 2017 centraal. De adviescommissie bracht een belangrijk advies waarin de structurele verankering van gezinsondersteuning voor ouders van dove kinderen gevraagd wordt.

De adviescommissie kreeg in 2017 geen vragen van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering. De adviescommissie heeft de indruk dat beleidsmakers zich nog te weinig bewust zijn van de opdracht van de adviescommissie VGT en het belang van Vlaamse Gebarentaal in alle facetten van het dagelijks leven (cultuur, onderwijs, welzijn, enz.). De naamsbekendheid van de adviescommissie vergroten, is een uitdaging voor de komende jaren.

Lees het volledige werkingsverslag van 2017.

24.04.2018 | Goedgekeurde subsidie voor project Vlaamse Gebarentaal Leren

Vlaamse Gebarentaal dichter bij de mensen brengen en de horende samenleving meer vertrouwd maken met de leefwereld van dove en slechthorende mensen. Dat is de doelstelling van het project Vlaamse Gebarentaal Leren.

Via de facebookpagina en de website Vlaamse Gebarentaal Leren kan je filmpjes over herkenbare en uit het leven gegrepen situaties in Vlaamse Gebarentaal bekijken. De filmpjes zijn zeer toegankelijk voor een doof én horend publiek. Tegelijkertijd schaven dove en slechthorende mensen hun kennis van VGT bij.

De video's bereiken vandaag al een groot en divers publiek en brengen heel wat interactie teweeg tussen verschillende, dove en horende, doelgroepen. Met de projectsubsidie van 30.000 euro willen de makers het videoaanbod uitbreiden, dit bundelen op de website en blijven inzetten op de sociale media voor de promotie en verspreiding van de filmpjes.