Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

05.12.2018 | Projectoproep Vlaamse Gebarentaal 2019 focust op het dove verenigingsleven

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, Sven Gatz, stelt ook in 2019 subsidies ter beschikking voor projecten die de positie van Vlaamse Gebarentaal in de samenleving verstevigen. De projectoproep 2019 focust op het dove verenigingsleven. Meer bepaald komen projecten in aanmerking die kinderen, jongeren of volwassenen de weg wijzen richting het dove verenigingsleven en een gebarentalige omgeving. Projecten moeten bijdragen tot de verankering van Vlaamse Gebarentaal, en dus meer zijn dan louter een vertaling of vertolking naar Vlaamse Gebarentaal.

Met de projectoproep 2019 moedigen we expliciet kleinere organisaties aan om een projectaanvraag in te dienen. Het toegekende bedrag per project voor de oproep 2019 bedraagt dan ook maximaal 10.000 euro.

Dien je aanvraag voor 1 februari 2019 in.

Meer info op de website van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal.