Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

AdviescommissieOpdracht

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal adviseert de Vlaamse overheid over alles wat te maken heeft met Vlaamse Gebarentaal (VGT) of wat een impact kan hebben op het gebruik ervan en op de ontwikkeling en zichtbaarheid van Dovencultuur. De commissie doet dit op eigen initiatief of op vraag van de Vlaamse overheid. Het mandaat van een commissielid duurt vier jaar en is nadien verlengbaar.

De afdeling Sociaal-Cultureel Werk van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media verzorgt het secretariaat van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. Het secretariaat is bereikbaar voor alle vragen in verband met de werking van de commissie.

Samenstelling

 • Hannes De Durpel, medewerker Fevlado-Diversus en wetenschappelijk medewerker UGent
 • Maartje De Meulder, doctoraatsonderzoeker, Universiteit Jyväskylä - Finland (voorzitter)
 • Dennis Deschildre, bestuurslid jong-Fevlado (Federatie van Vlaamse doven en slechthorende jongeren)
 • Eline Demey, doctoraat Fonologie van de VGT, coördinator 'Corpus Vlaamse Gebarentaal
 • Lieven Kind, geëngageerd in verschillende verenigingen, binnen de Dovengemeenschap, expertise in financieel management en bestuurszaken
 • Liesbeth Matthijs, medewerker Fevlado, medewerker 't Signaal vzw, doctoraatsonderzoeker VUB
 • Jorn Rijckaert, eindredacteur VGT op de VRT, voorzitter van de vereniging van Vlaamse Dove filmmakers Visual Box vzw
 • Mieke Van Herreweghe, professor UGent met expertise in onderzoek naar en onderwijs van VGT
 • Andy Van Hoorebeke, ICT-expert VVSG
 • Kathleen Vercruysse, TV-tolk bij jeugdjournaal Karrewiet VRT en leerkracht VGT SNT Brugge
 • Myriam Vermeerbergen, met expertise in onderzoek naar en onderwijs van VGT en gebarentolken
 • Filip Verstraete, medewerker belangenverdediging Fevlado (ondervoorzitter)
 • Geert Verstraete, lesgever VGT bij SNT Brugge (volwassenenonderwijs)
 • Serge Vlerick, docent VGT VSPW Gent & CVO Crescendo Mechelen en TV-tolk bij jeugdjournaal Karrewiet VRT

Kandidaten voor deze adviescommissie kunnen zich registreren op de website Iedereen kan zetelen. (nieuw venster)

Website adviescommissie

Op de website van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal vind je alle adviezen en werkingsverslagen en stellen de commissieleden zich voor. Ook alle informatie over subsidies voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal staat op deze website. Nieuws van de adviescommissie vind je voortaan ook terug op de site. Verder is er een rubriek 'Inspirerende verhalen' die het belang van Vlaamse Gebarentaal ook tastbaarder moet maken.

De site is niet alleen bedoeld voor doven, maar richt zich ook naar beleidsmakers, VGT-experten en het brede dove en horende publiek.

De website wil een voorbeeld zijn op het vlak van toegankelijkheid voor doven en is volledig tweetalig Vlaamse Gebarentaal én Nederlands. Tekst en beeld worden naast elkaar en tegelijk weergegeven.

Ontdek het zelf op www.adviesvgt.be.(nieuw venster)