Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

AdviescommissieOpdracht

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal adviseert de Vlaamse overheid over alles wat te maken heeft met Vlaamse Gebarentaal (VGT) of wat een impact kan hebben op het gebruik ervan en op de ontwikkeling en zichtbaarheid van Dovencultuur. De commissie doet dit op eigen initiatief of op vraag van de Vlaamse overheid. Het mandaat van een commissielid duurt vier jaar en is nadien verlengbaar.

De afdeling Sociaal-Cultureel Werk van het Departement Cultuur, Jeugd en Media verzorgt het secretariaat van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. Het secretariaat is bereikbaar voor alle vragen in verband met de werking van de commissie.

Samenstelling

 • Geert Dirickx (voorzitter)
 • Lies Franssens (ondervoorzitter)
 • Maartje De Meulder
 • Lieven Kind
 • Liesbeth Matthijs
 • Hugo Platteau
 • Jorn Rijckaert
 • Andy Van Hoorebeke
 • Kathleen Vercruysse
 • Filip Verstraete
 • Sam Verstraete
 • Serge Vlerick

Kandidaten voor deze adviescommissie kunnen zich registreren op de website Iedereen kan zetelen. (nieuw venster)

Website adviescommissie

Op de website van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal vind je alle adviezen en werkingsverslagen en stellen de commissieleden zich voor. Ook alle informatie over subsidies voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal staat op deze website. Nieuws van de adviescommissie vind je voortaan ook terug op de site. Verder is er een rubriek 'Inspirerende verhalen' die het belang van Vlaamse Gebarentaal ook tastbaarder moet maken.

De site is niet alleen bedoeld voor doven, maar richt zich ook naar beleidsmakers, VGT-experten en het brede dove en horende publiek.

De website wil een voorbeeld zijn op het vlak van toegankelijkheid voor doven en is volledig tweetalig Vlaamse Gebarentaal én Nederlands. Tekst en beeld worden naast elkaar en tegelijk weergegeven.

Ontdek het zelf op www.adviesvgt.be.(nieuw venster)