Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vlaamse Gebarentaal

Het decreet Vlaamse Gebarentaal erkent Vlaamse Gebarentaal als "de visueel-gestuele taal die gebruikt wordt door dove en horende Vlaamse Gebarentaligen in de Vlaamse Gemeenschap en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Vlaamse Gebarentaligen behoren tot de linguïstisch-culturele minderheidsgroep waarvoor de Vlaamse Gebarentaal een identificerende rol speelt."

Het decreet bevat volgende elementen:
  • oprichting en werking van adviescommissie Vlaamse Gebarentaal
  • erkenning en subsidiëring van een kennis- en informatiecentrum Vlaamse Gebarentaal
  • jaarlijkse oproep voor projecten Vlaamse Gebarentaal

De Vlaamse Gebarentaal (afgekort VGT) is de taal van de Vlaamse doven. Deze groeide spontaan binnen de gemeenschap en is dus geen kunstmatig ‘uitgevonden’ of ‘gemaakte’ taal.

De VGT is geen afgeleide van het gesproken Nederlands: het is geen Nederlands uitgedrukt door middel van gebaren. De VGT is een zelfstandige en volwaardige taal met een eigen lexicon (een ‘gebarenschat’) en een eigen grammatica.

Vlaanderen telt een 6 000-tal dove personen. De groep van slechthorenden is talrijker: ongeveer 800 000 Vlamingen. Vooral personen die van bij de geboorte doof zijn, maken gebruik van VGT als communicatiemiddel. Ook hun ruime familie- en kennissenkring (werk, vrije tijd) is actief betrokken bij de erkenning van de VGT.

Website adviescommissie

De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal beschikt over een eigen website. Hierop vind je alle adviezen en werkingsverslagen en stellen de commissieleden zich voor. Ook alle informatie over subsidies voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal staat op deze website. Nieuws van de adviescommissie vind je voortaan ook terug op de site.

De site is niet alleen bedoeld voor doven, maar richt zich ook naar beleidsmakers, VGT-experten en het brede dove en horende publiek.

De website wil een voorbeeld zijn op het vlak van toegankelijkheid voor doven en is volledig tweetalig Vlaamse Gebarentaal én Nederlands. Tekst en beeld worden naast elkaar en tegelijk weergegeven.

Ontdek het zelf op www.adviesvgt.be.(nieuw venster)