Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden nieuwe disciplines of deeldisciplines



Voor wie?

 • voor Vlaamse en Brusselse verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid
 • organisatie die het potentieel heeft om uit te groeien tot een erkende, volwaardige amateurkunstenorganisatie
 • project is afgebakend in de tijd (periode vermelden, de uitvoering van het project kan gespreid worden over meerdere jaren, zolang de beleidsperiode in kwestie niet overschreden wordt.)
 • voor een (nog) niet-erkende kunstdiscipline, dus geen theater, dans, beeldcultuur, beeldende kunsten, instrumentale/ vocale/ lichte en volksmuziek

Hoe aanvragen?

 • geen aanvraagformulier beschikbaar
 • zelf een dossier samenstellen, verplichte elementen zijn:
  • meerjarenplan met organisatorische en artistieke aspecten
  • eerste jaarplan met acties en activiteiten, inclusief begroting
  • meerjarenbegroting die aantoont dat met de gevraagde subsidie een solide basis kan worden gelegd tegen het begin van de volgende beleidsperiode.
 • in 9 exemplaren opsturen + één digitaal exemplaar

Indiendatum en adres

jaarlijks voor 1 oktober

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk
Lore Goovaerts
Arenberggebouw – 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

[e] Lore Goovaerts (lore.goovaerts[at]cjsm.vlaanderen.be)

Behandeling aanvraag

Een adviescommissie beoordeelt de ingediende projectaanvragen. De eindbeslissing ligt bij de minister. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.

Bij een positieve beslissing van de minister start de subsidie vanaf 1 januari van het jaar volgend op de indiendatum.

Meer info in de rubriek Nieuwe disciplines of deeldisciplines > In te dienen.

Kandidaten voor deze adviescommissie kunnen zich registreren op de website Iedereen kan zetelen. (nieuw venster)