Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen
Verantwoording subsidie: jaarlijks in te dienen

 • enkel voor aanvragers met goedgekeurd project
 • jaarlijks voor 1 april
 • volgende documenten:
  • een afrekening
  • een activiteitenverslag
  • nieuw jaarplan
  • begroting

Adres

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk
Lore Goovaerts
Arenberggebouw – 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel


Lopende aanvragen

Momenteel zijn negen vzw’s erkend als landelijke amateurkunstenorganisatie.
Binnen de amateurkunstensector is wel ruimte voorzien voor nieuwe, gesubsidieerde disciplines. Deze starten als projecten “nieuwe discipline” en kunnen zo eventueel doorgroeien tot een volwaardige organisatie die voldoet aan de voorwaarden in het decreet.

Meer info in de rubriek Nieuwe disciplines of deeldisciplines > Subsidievoorwaarden