Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragenWat wordt verstaan onder ‘nieuwe disciplines’?

Wanneer een nieuw project geen onderdak vindt bij de 9 reguliere organisaties voor amateurkunsten, is het mogelijk om een aparte projectsubsidie te verkrijgen. De aanvraag moet dus betrekking hebben op een (nog) niet-erkende kunstdiscipline.

Wie kan indienen?

Projecten die in aanmerking komen moeten ingediend worden door Vlaamse of Brusselse verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid.

Momenteel zijn er amateurkunstenorganisaties erkend op het vlak van theater, dans, beelcultuur, beeldende kunsten, letteren, instrumentale/vocale/lichte en volksmuziek. Deze disciplines komen dus niet in aanmerking.

De vzw Vlaamse Organisatie voor Circuskunsten (VLO) en de vzw Creatief Schrijven ontvingen in het verleden projectsubsidies voor een nieuwe discipline. Creatief Schrijven groeide uit tot een erkende organisatie voor amateurkunsten.

Wanneer moet de aanvraag ingediend worden?

Indienen kan jaarlijks vóór 1 oktober. Bij een positieve beoordeling start de financiële ondersteuning dan vanaf 1 januari volgend op de indiendatum.