Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Nieuwe disciplines en deeldisciplines

Het Vlaamse amateurkunstenlandschap is onderverdeeld in verscheidene disciplines en deeldisciplines. Maar creativiteit kent geen beperkingen, dus kunnen nieuwe vormen van amateurkunst opduiken.

De Vlaamse overheid laat de ruimte aan nieuwe disciplines om zich ten volle te ontplooien. Wanneer een nieuw project geen onderdak vindt bij de 9 reguliere organisaties voor amateurkunsten, is het mogelijk om een projectsubsidie te krijgen.