Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De subsidiëring van de circussector wordt geregeld op basis van het Circusdecreet.

Huidig decreet (decreet van 21 novemer 2008)

Dit decreet blijft nog van kracht tot 31 december 2020 en wordt opgeheven op 1 januari 2021. Subsidies voor het jaar 2020 (dus voor projecten die starten in 2020) worden nog toegekend op basis van dit decreet - zie ook rubriek subsidievoorwaarden.

Nieuw decreet (decreet van 1 maart 2019)

Regelgeving

Een subsidie aanvragen

Documenten structurele subsidies

Documenten projectsubsidies