Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

Hieronder vind je de informatie over in te dienen stukken voor de aanvraag en verantwoording van een subsidie op basis van het Circusdecreet van 21 november 2008. Dat blijft nog van kracht tot 31 december 2020 en wordt opgeheven op 1 januari 2021.

Opgelet! Een dossier indienen op basis van het nieuwe decreet kan pas voor het eerst in 2020.


Creatie van een circuskunstproductie

Aanvraag subsidie

Verantwoording na afloop van het ingediende project

Meer info bij rubriek Circus in Vlaanderen > Subsidievoorwaarden.

Spreiding van een circuskunstproductie via nomadische tournee

Aanvraag subsidie

Verantwoording na afloop van het ingediende project

Meer info bij rubriek Circus in Vlaanderen > Subsidievoorwaarden.

Organisatie van een circusfestival

Aanvraag subsidie

Opvolging en verantwoording

festivals die voor meer dan 1 jaar een subsidie toegekend kregen

jaarlijks uiterlijk 1 april indienen bij de afdeling Sociaal-Cultureel Werk:
 • financieel verslag en werkingsverslag van het voorbije jaar
jaarplan voor het komende jaar met volgende elementen:
 • beoogd resultaat van elke concrete actie
 • resultaatsindicator(en)
 • wijze van evaluatie van de bereikte resultaten
 • begroting goedgekeurd door de algemene vergadering

festivals die voor 1 jaar een subsidie toegekend kregen

 • twee maanden na afloop van het festival
 • financieel verslag en werkingsverslag indienen bij het agentschap

Meer info bij rubriek Circus in Vlaanderen > Subsidievoorwaarden.

Internationale spreiding van een circuskunstproductie

Aanvraag subsidie

verantwoording na afloop van het ingediende project

Meer info bij rubriek Circus in Vlaanderen > Subsidievoorwaarden.

Promotie van circuskunsten

Aanvraag subsidie

 • volledig ingevuld aanvraagdossier indienen bij de afdeling Sociaal-Cultureel Werk
 • indienen zes maanden voor de aanvang van het project
 • indienen op twee exemplaren:
  • papieren versie: aangetekend of tegen ontvangstbewijs
  • elektronische versie per e-mail: Machteld De Smedt (machteld.desmedt[at]cjsm.vlaanderen.be)

Verantwoording na afloop van het ingediende project

 • twee maanden na afloop van het promotieproject waarvoor een subsidie werd toegekend
 • financieel verslag en werkingsverslag

Meer info bij rubriek Circus in Vlaanderen > Subsidievoorwaarden.

Voor 2017 kunnen geen subsidieaanvragen voor promotieprojecten meer worden ingediend. De Vlaamse overheid subsidieert per jaar maximaal 2 nieuwe promotieprojecten.

Bijscholing en opleiding voor circuskunstenaars

Aanvraag subsidie

 • aanvraag van een subsidie indienen bij de afdeling Sociaal-Cultureel Werk via het formulier beursaanvraag voor een internationale opleiding (.doc).
 • indienen twee maanden voor de start van de opleiding
 • indienen op twee exemplaren:
  • papieren versie: aangetekend of tegen ontvangstbewijs
  • elektronische versie per e-mail: Machteld De Smedt (machteld.desmedt[at]cjsm.vlaanderen.be)
 • voor opleidingen die twee tot vier jaar duren: vanaf het tweede jaar een attest van de instelling indienen, één maand voor aanvang van het nieuwe opleidingsjaar, waaruit blijkt dat het vorige jaar succesvol werd afgerond

Verantwoording na afloop van de opleiding

 • twee maanden na afloop van de opleiding waarvoor een subsidie werd toegekend
 • bewijsstukken van gemaakte kosten: studie-, reis- en verblijfkosten, attest van de instelling dat de opleiding werd gevolgd.

Meer info bij rubriek Circus in Vlaanderen > Subsidievoorwaarden.

Deelname aan opleiding tot docent in circuskunsten

Aanvraag subsidie

 • aanvraag van een subsidie indienen bij de afdeling Sociaal-Cultureel Werk via het formulier Subsidieaanvraag voor een deelname aan een opleiding tot docent in de circuskunsten (.doc).
 • indienen twee maanden voor de start van de opleiding
 • indienen op twee exemplaren:
  • papieren versie: aangetekend of tegen ontvangstbewijs
  • elektronische versie per e-mail:Machteld De Smedt (machteld.desmedt[at]cjsm.vlaanderen.be)
 • voor opleidingen die twee tot vier jaar duren: vanaf het tweede jaar een attest van de instelling indienen, één maand voor aanvang van het nieuwe opleidingsjaar, waaruit blijkt dat het vorige jaar succesvol werd afgerond

Verantwoording na afloop van de opleiding

 • twee maanden na afloop van de opleiding waarvoor een subsidie werd toegekend
 • bewijsstukken van gemaakte kosten: inschrijvingskosten, attest van de instelling dat de opleiding werd gevolgd.

Meer info bij rubriek Circus in Vlaanderen > Subsidievoorwaarden.