Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

03.02.2017 | Subsidies voor circuskunsten

In het kader van het Circusdecreet ontvangen naar aanleiding van de eerste subsidieronde van 2017 drie gezelschappen subsidies voor de creatie van een nieuwe circusproductie. Vijf circusgezelschappen ontvangen subsidies voor een tournee door Vlaanderen en één organisatie ontvangt subsidies voor hun deelname aan een internationaal circusfestival. Daarnaast ontvangen Not standing vzw en Ell Circo d'Ell Fuego vzw financiële ondersteuning voor een promotieproject. Zoals één van de projecten aankondigt, wordt ook 2017 een wonderbare circuswereld.

Overzicht gesubsidieerde projecten

Subsidiëring opleiding en vorming van circuskunstenaars

De Vlaamse overheid geeft sterke impulsen aan de creatie en spreiding van de Vlaamse circuskunst via subsidies in het kader van het Circusdecreet.

Je kan subsidies aanvragen en ontvangen voor

  • een beurs voor een internationale bijscholing of voortgezette opleiding als circuskunstenaar (deadline aanvraag: 2 maanden voor de start van de opleiding)
  • een beurs voor deelname aan een opleiding tot docent in de circuskunsten (deadline aanvraag: 2 maanden voor de start van de opleiding)

Raadpleeg vooraf de subsidievoorwaarden en regelgeving voor een correcte subsidieaanvraag en maak gebruik van de juiste aanvraagformulieren die je vindt in de rubriek in te dienen.

Voor meer informatie kan je terecht bij Machteld De Smedt.