Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

14.06.2017 | Subsidieaanvragen voor circusopleidingen in 2017 niet meer mogelijk

Het budget voorzien op de Vlaamse begroting voor de ondersteuning van circuskunsten is uitgeput voor 2017. Bijgevolg kunnen er geen dossiers meer worden ingediend voor de ondersteuning van een circusopleiding die start in de tweede helft van 2017. De lopende meerjarige opleidingen, waarvoor de minister eerder al een principiële goedkeuring gaf voor de duur van de opleiding, worden verder gesubsidieerd in 2017.

23.03.2017 | Start wijziging Circusdecreet na de zomer

Minister Sven Gatz bevestigde op 7 maart dat hij nog steeds het Circusdecreet wil aanpassen binnen de huidige legislatuur. Inhoudelijke wijzigingen moeten de groeiende sector de komende jaren versterken en technische wijzigingen zullen voor verduidelijking en betere afstemming zorgen. De minister plant om het traject tot wijziging van het Circusdecreet te herstarten na het zomerreces.

03.02.2017 | Subsidies voor promotieprojecten in 2017 toegekend

De Vlaamse overheid subsidieert per jaar maximaal twee nieuwe promotieprojecten. In 2017 ontvangen Not standing vzw en Ell Circo d'Ell Fuego vzw financiële ondersteuning voor een promotieproject. Organisaties kunnen dus geen subsidieaanvraag meer indienen voor een promotieproject in 2017.

03.02.2017 | Subsidies voor circuskunsten

In het kader van het Circusdecreet ontvangen naar aanleiding van de eerste subsidieronde van 2017 drie gezelschappen subsidies voor de creatie van een nieuwe circusproductie. Vijf circusgezelschappen ontvangen subsidies voor een tournee door Vlaanderen en één organisatie ontvangt subsidies voor hun deelname aan een internationaal circusfestival. Daarnaast ontvangen Not standing vzw en Ell Circo d'Ell Fuego vzw financiële ondersteuning voor een promotieproject. Zoals één van de projecten aankondigt, wordt ook 2017 een wonderbare circuswereld.

Overzicht gesubsidieerde projecten