Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Historiek

Het circusbeleid van de Vlaamse overheid startte in 2001: de minister van Cultuur maakte afspraken met zeven Vlaamse traditionele familiecircussen.

Het doel van deze afspraken was:
  • imago en bekendheid van de Vlaamse circussen opkrikken
  • vernieuwing stimuleren
  • lokale overheden stimuleren om meer en betere plaatsen te bieden aan de circussen

In 2002 verscheen een publicatie van de Vlaamse overheid "Circussen in Vlaanderen" waarin het fenomeen "circus" werd beschreven in mondiaal en historisch perspectief. Daarin werden ook de afspraken tussen circussen en Vlaamse overheid en een lijst van de toen erkende circussen opgenomen.

Intussen bleef veel zand in de pistes opstuiven; sommige circussen gingen en andere kwamen. In 2005 erkende en ondersteunde de Vlaamse overheid nog 6 Vlaamse circussen.

Sinds 2006 werkt de Vlaamse overheid niet langer met erkenningen voor nomadische circussen, maar nomadische circussen kunnen wel nog altijd financiële ondersteuning aanvragen.

De start van een nieuw circusbeleid werd in 2007 zichtbaar door de uitbreiding van de ondersteuningsmogelijkheden. Voor het eerst konden ook de creatie van nieuwe circuskunstproducties en circusopleidingen gesubsidieerd worden op basis van een reglement. In 2008 tenslotte kreeg dat beleid vaste voet in een Circusdecreet met nog meer mogelijkheden tot subsidiëring.

Budget

Van 2006 tot vandaag kende het circusbeleid een sterke en snelle ontwikkeling met naast de nomadische circussen ook grote aandacht voor nieuwere circusvormen en circuserfgoed. Het resultaat is een Circusdecreet dat mogelijkheden biedt aan de sector van circuskunsten in de ruimste zin van het woord. De beschikbare financiële middelen bleven niet achter en stegen van € 150 000 in 2006 tot meer dan anderhalf miljoen euro vanaf 2010.

Circuscentrum: belangenbehartiger voor de sector

De oprichting van het Circuscentrum (nieuw venster) in 2007 maakt deel uit van het nieuwe circusbeleid. Het Circuscentrum is als een steunpunt voor de sector en zorgt voor vertegenwoordiging op Vlaams, nationaal en internationaal niveau.

De bestaande Landelijke Organisatie voor Circuskunsten (circus VLO) werd intussen geïntegreerd in het Circuscentrum. VLO richtte zich enkel naar amateurs, het Circuscentrum richt zich naar amateurs, semiprofessionelen en professionelen.