Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Contact

Contactpersoon voor meer informatie

Machteld De Smedt
[t] 02 553 41 94
[e] Machteld De Smedt
(machteld.desmedt[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk

Arenberggebouw, 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Machteld De Smedt
Contactpersoon voor meer informatie

Barbara Beausaert
[t] 02 553 42 25
[e] Barbara Beausaert
(barbara.beausaert@cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk

Arenberggebouw, 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Barbara Beausaert
Contactpersoon i.v.m. uitbetaling subsidies

Ghislaine Timmermans
[t] 02 553 42 40
[e] Ghislaine Timmermans
ghislaine.timmermans[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Dossierbeheer

Arenberggebouw, 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Ghislaine Timmermans