Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Beoordelingscommissie


  • Wie zetelt in de commissie?

  • Hoe is de commissie samengesteld?

  • Wat is de taak van de commissie?


Wie zetelt in de commissie?

  • De leden van de commissie zijn deskundigen uit het werkveld. Bij de aanstelling van de leden gaat bijzondere aandacht naar objectiviteit en wordt erop toegezien dat er geen belangenvermenging kan optreden.
  • De leden van de commissie worden aangesteld voor een periode van 3 jaar. Na deze periode wordt de commissie opnieuw samengesteld.
  • Het agentschap verzorgt het secretariaat van de beoordelingscommissie.

Kandidaten voor deze beoordelingscommissie kunnen zich registreren op de website Iedereen kan zetelen. (nieuw venster)

Hoe is de commissie samengesteld?

Mark Celis
Leo Custers
Joren De Cooman
Ann Goossenaerts
Liv Laveyne
Bauke Lievens
Philip Marquebreuck
Katrien Pierlet
Arne Sierens

Wat is de taak van de commissie?

  • De commissieleden spreken zich uit over de inhoud en de kwaliteit van de ingediende dossiers. Zij hanteren hierbij de criteria die opgenomen zijn in de geldende regelgeving.
  • De commissie stelt een gezamenlijk advies op.
  • De leden kunnen het initiatief nemen om een aanvrager of aanvragende organisatie te contacteren of te bezoeken. De commissie kan die taak ook toevertrouwen aan het agentschap.