Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Circuscentrum

Het Circuscentrum (voluit: Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw) is de verbinding tussen de Vlaamse overheid (en haar circusbeleid) en de verschillende actoren die zich bewegen op het veld van de circuskunsten.

Het centrum is hét kennisknooppunt en ankerpunt bij uitstek voor de circuskunsten en zorgt voor :

  • begeleiding en ondersteuning voor circuskunstenaars en organisaties
  • ontwikkeling van documentatie- en informatiecentrum
  • ontsluiting van het circuskunstenerfgoed

Het Circuscentrum speelt ook een grote rol op vlak van communicatie en stimuleert zo de uitstraling en kwaliteit van circuskunsten in Vlaanderen.

De Vlaamse overheid ondersteunt het Circuscentrum via een beheersovereenkomst met een subsidie van € 692 000 per jaar voor de periode 2014-2018.

Contactgegevens van het Circuscentrum

Vlaams Centrum voor Circuskunsten (Circuscentrum)
Dok Noord 4F 001
9000 Gent
[t] 09 233 85 89
[e] info@circuscentrum.be
[w]www.circuscentrum.be