Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vlaamse Gemeenschapscommissie


De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ondertekenen een convenant voor de subsidiëring van het lokaal cultuurbeleid van de VGC.

Het convenant loopt van 2019 tot 2023. De VGC maakt een beleidsplan op waarin ze invulling geeft aan de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk cultuurbeleid, de openbare bibliotheek en het cultuurcentrum.

Vlaanderen ondersteunt hiermee concreet het volgende:

  • een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid
  • de werking van Muntpunt vzw als grootstedelijke bibliotheek
  • de werking van N22 (netwerk van de 22 Brusselse gemeenschapscentra, voorheen Cultuurcentrum Brussel)
  • een gevangenisbibliotheek in Brussel
  • een streekgericht bibliotheekbeleid

Verantwoording van de subsidie

Jaarlijks in te dienen voor 1 mei:

  • een voortgangsrapport dat bestaat uit een opsomming van de geplande acties voor het gesubsidieerde jaar, een begroting voor de geplande acties van het lopende jaar, een financiële afrekening en een inhoudelijke terugblik op het afgesloten gesubsidieerde jaar
  • een verklaring op dat minimaal 21 000 euro werd besteed aan de uitbouw van de gevangenisbibliotheek in Brussel
  • statistische gegevens over de hoofdstedelijke bibliotheek en N22 (in te voeren in de toepassing Bios3 en CCinCijfers)