Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Brussel

Voor de gemeenten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest blijft het decreet lokaal cultuurbeleid van kracht.

Bibliotheken

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest richten de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en alle gemeentebesturen van de 19 Brusselse gemeenten een Nederlandstalige bibliotheek in. Gegevens over alle bibliotheken vind je terug op www.bibliotheek.be (nieuw venster), de overkoepelende website van de Nederlandstalige openbare bibliotheken.

Cultuurbeleid

Brusselse gemeenten die naast een bibliotheek ook een cultuurbeleidscoördinator in dienst hebben en beschikken over culturele infrastructuur kunnen aanspraak maken op een subsidie voor de uitvoering van hun cultuurbeleidsplan. Een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen zijn daarbij prioritair.