Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

Vormingsinstellingen voor personen met een handicap en de federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap worden beide gesubsidieerd op basis van het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.

Overzicht van de regelgeving zoals nu van toepassing:

Vooral volgende artikels in het decreet zijn van belang: art. 1–3, art. 32–35 (voor de instellingen) en art. 36 (voor de federatie).

Vooral volgende artikels in het besluit van belang: art. 1, art. 41–44 (voor de instellingen) en 45–48 (voor de federatie), art. 49–59 en art. 63–65.