Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Historiek

Op 1 januari 2003 werd het decreet van 4 april 2003, betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk van kracht. Het decreet verving de drie regelgevingen die tot eind 2002 golden voor de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, of ‘sector volksontwikkeling’ zoals die toen nog heette.

Dit nieuwe decreet betekende een grondige herstructurering van de sector en voorzag onder meer in de oprichting van 13 volkshogescholen. Naast de volkshogescholen worden ook een aantal landelijke vormingsinstellingen gesubsidieerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gespecialiseerde vormingsinstellingen, syndicale vormingsinstellingen en vormingsinstellingen voor personen met een handicap.

Sinds het decreet van 4 april 2003 worden nog slechts drie federaties van vormingsinstellingen voor personen met een handicap gesubsidieerd, namelijk Op-Stap, KR8 en Z11. De lidorganisaties van deze drie federaties waren voorheen erkend en gesubsidieerd voor een werking gericht op personen met een handicap.

Organisaties die op het ogenblik van de inwerkingtreding van het nieuwe decreet gesubsidieerd werden als dienst (zie historiek bewegingen) én die educatieve activiteiten inrichtten voor personen met een handicap, zijn samengevoegd in de nieuwe organisatie Vijftact. Deze federatie groepeert Fevlado-Diversus, Gezin en Handicap, Centrum ZitStil vzw, Omgaan met ADHD, Sig vzw en Vlaamse Dienst Autisme. Vijftact ontvangt een subsidie sinds 2005.