Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vormingsinstellingen voor personen met een handicap

Wat zijn dit?

Dit zijn landelijke vormingsinstellingen die via niet-formele educatie een sociaal-culturele werking ontplooien voor personen met een handicap en hun omgeving. Zij hanteren hiervoor een sociaal-culturele methodiek (PDF)

Zij reiken een programma aan via een open aanbod en in de autonome levenssfeer van de deelnemers. Een deel van het programma-aanbod kan zich ook richten tot begeleiders van de doelgroep.

De regelgeving voorziet de subsidiëring van maximaal drie federaties van vormingsinstellingen voor personen met een handicap.

Op de website Geopunt van het agentschap Informatie Vlaanderen kan je alle landelijke vormingsinstellingen en alle afdelingen op een kaart van Vlaanderen raadplegen. Op de kaart wordt geen onderscheid gemaakt voor de vormingsinstellingen voor personen met een handicap.

Federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap (Vijftact)

De organisaties die bij de start van het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk (4 april 2003) gesubsidieerd werden als dienst, en toen educatieve activiteiten verrichtten voor personen met een handicap, zijn samengegaan in één nieuwe federatie.

Deze federatie wordt sinds 2005 gesubsidieerd en heeft als doel via niet-formele educatie een sociaal-culturele werking te ontplooien voor personen met een handicap en hun omgeving.

De federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap heet Vijftact en groepeert vijf organisaties:
  • Fevlado-Diversus (Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties)
  • Gezin en Handicap
  • Centrum ZitStil vzw, Omgaan met ADHD
  • Sig vzw
  • Vlaamse Dienst Autisme