Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden

De minister sluit convenanten af met gemeenten. Basis hiervan zijn de reƫle inspanningen van de bibliotheek van de gemeente om samen te werken met een gevangenis.

Een convenant geldt tot en met het eerste jaar van de volgende bestuursperiode van de gemeente (momenteel tot en met 2019), tenzij de gemeente of de minister de uitvoering van het convenant eerder wil stopzetten. Tijdens de looptijd van het convenant kan de administratie de bibliotheekwerking in de gevangenis ter plaatse evalueren.

Per kalenderjaar ontvangt de gemeente een voorschot van 80%. Het resterende bedrag, een saldo van 20%, wordt een jaar later aan de gemeente gestort. De administratie kijkt hiervoor eerst na of de subsidievoorwaarden nageleefd werden en of de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het financieel verslag en het werkingsverslag.