Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

Verantwoording subsidie

De gemeente dient jaarlijks voor 1 mei volgende documenten in bij de administratie:

De gemeente bezorgt de documenten aan:

Sarah Depestel
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk
Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel