Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragen




Welke Vlaamse gemeenten hebben een gevangenis op hun grondgebied?

 • Antwerpen
 • Brugge
 • Beveren
 • Dendermonde
 • Gent
 • Hasselt
 • Hoogstraten
 • Ieper
 • Leuven
 • Mechelen
 • Merksplas
 • Oudenaarde
 • Ruiselede
 • Turnhout
 • Wortel

Welke instanties zijn betrokken bij de gevangenisbibliotheekwerking?

Volgende instanties zijn betrokken:
 • de bibliotheek van een gemeente met een gevangenis op het grondgebied
 • de gevangenisdirectie
 • de Vlaamse overheid

Wie organiseert de gevangenisbibliotheekwerking?

De Vlaamse overheid legt de verantwoordelijkheid bij de gemeente en geeft subsidie aan de gemeente om dit verder te ontwikkelen. De gemeentelijke bibliotheek wordt gevraagd om haar werking ook naar de gevangenisbibliotheek uit te breiden. De inbreng van de andere betrokken instanties is noodzakelijk om een goede bibliotheekwerking mogelijk te maken.