Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Bibliotheekwerking gedetineerden

De Vlaamse overheid stimuleert een bibliotheekwerking voor de gevangenissen. Gedetineerden hebben het recht om te leren en het recht op toegang tot informatie, net als mensen in de “vrije” wereld. Gevangenisbibliotheken bieden materialen en diensten aan vergelijkbaar met het aanbod in de openbare bibliotheken. Bijzondere aandacht is er voor de vele culturen en talen die in de gevangenissen aanwezig zijn.

De gevangenisbibliotheken streven het model van de openbare bibliotheken na en bieden middelen aan om onderwijs en rehabilitatieprogramma’s mogelijk te maken. Gevangenisbibliotheken kunnen dus een essentiële verbindingslijn vormen met de buitenwereld.

Om de reguliere bibliotheekwerking uit te breiden tot de gevangenissen, sluit de Vlaamse overheid convenanten af met gemeenten met een gevangenis op hun grondgebied. In de rubriek Bibliotheekwerking gedetineerden > Subsidievoorwaarden vind je hierover meer informatie.

Voor de beleidsperiode 2014-2019 is Beveren toegetreden als nieuwe gemeente. De convenanten voor deze beleidsperiode werden ondertekend in augustus 2014.