Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

VerantwoordingVoor de Vlaamse gemeenten

  • Digitale jaarrekening via BBC: uiterlijk op 31 juli
  • Statische gegevens over de bibliotheek, digitaal in te voeren in Bios3: voor 1 mei

Voor de Brusselse gemeenten

  • De goedgekeurde financiële afrekening van de bibliotheek betreffende de personeelsuitgaven: voor 1 mei op papier en digitaal opsturen naar
  • Statistische gegevens over de bibliotheek, digitaal in te voeren in Bios3: voor 1 mei
  • Voortgangsrapport: de uitvoering van het bibliotheekbeleidsplan wordt jaarlijks beschreven in een voortgangsrapport, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, na advies van het beheersorgaan van de bibliotheek. Het voortgangsrapport moet niet worden opgestuurd naar de administratie. Bewaar dit nuttige werkinstrument in de gemeente zelf. Bij een plaatsbezoek door de administratie moet het ter plaatse beschikbaar zijn.

Belangrijk: Overzicht per gemeente (Vlaamse en Brusselse) voor de bibliotheek 2014 (PDF). Deze bedragen zijn richtinggevend voor 2014.