Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012

Op 6 juli 2012 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid.

Koninklijk besluit Leenvergoeding van 13 december 2012

Alle openbare uitleeninstellingen in ons land moeten een vergoeding betalen voor het uitlenen van werken die auteursrechtelijk beschermd zijn. Deze leenvergoeding is vastgelegd in een koninklijk besluit en wordt berekend op basis van twee belangrijke parameters: de collecties en het aantal uitleningen. De Vlaamse overheid neemt de betaling van deze leenvergoeding voor alle openbare bibliotheken in de Vlaamse Gemeenschap op zich.