Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Contact

Contactpersoon voor meer informatie

Lynn Moerenhout
[t] 02 553 41 26
[e] Lynn Moerenhout
(lynn.moerenhout[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Lynn Moerenhout
Contactpersoon i.v.m. uitbetaling subsidies

Claudine De Baets
[t] 02 553 42 28
[e] Claudine De Baets
(claudine.debaets[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Claudine De Baets
Contactpersoon i.v.m. uitbetaling subsidies

Marina Roels
[t] 02 553 42 31
[e] Marina Roels
(marina.roels[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Marina Roels