Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De subsidiëring van bewegingen zit vervat in het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.

Overzicht van de regelgeving zoals nu van toepassing: Voor de bewegingen zijn volgende artikels van belang:
  • in het decreet: art. 1–3, art. 15–18, en art. 42–47
  • in het uitvoeringsbesluit: art. 17–20, art. 49–59 en art. 63–65