Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Adviescommissie

De erkenningsaanvragen van nieuwe bewegingen en de financiële behoefteplannen van erkende bewegingen (aanvraag tot verhoging van subsidie-enveloppe) worden door een adviescommissie behandeld.

De commissie geeft een inhoudelijke en kwaliteitsbeoordeling van de ingediende erkenningsaanvragen en betrekt in haar advies ook de realiteitswaarde van de financiële raming.

De commissie beoordeelt ook de aanvragen tot een verhoging van subsidie door erkende bewegingen op basis van de evaluatie van de organisatie gedurende de voorbije beleidsperiode door de administratie en op basis van het financieel behoefteplan.

Rekening houdend met het advies van de adviescommissie over de erkenningsaanvragen en de financiële behoefteplannen stelt de administratie vervolgens een preadvies op. Organisaties kunnen hierop een verhaalschrift indienen dat opnieuw door de adviescommissie behandeld wordt.

De administratie bereidt vervolgens, rekening houdend met het advies van de adviescommissie, het ontwerp van beslissing voor en bezorgt het volledige dossier aan de minister. De minister beslist uiteindelijk over de erkenning en de subsidiering van de bewegingen.

De adviescommissie wordt samengesteld door de Vlaamse Regering, nadat de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media een advies over het profiel van de leden heeft geformuleerd.

De samenstelling van de adviescommissie bij de beoordeling van de subsidieaanvragen in 2015 ziet er als volgt uit:

  • Guido Knops (voorzitter)
  • Griet Roets (ondervoorzitter)
  • Luc Baeckeland
  • Geert Boutsen
  • Evita Dhaenens
  • Hugo De Vos
  • Igor Geubbelmans
  • Marleen Heysse
  • Saïda Sakali

Voor de volgende beleidsperiode kan de samenstelling van de commissie gewijzigd zijn.

Kandidaten voor deze adviescommissie kunnen zich registreren op de website Iedereen kan zetelen. (nieuw venster)