Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragenHoe worden subsidies uitbetaald?

Tijdens het werkingsjaar worden 2 voorschotten van elk 45% uitbetaald. Het resterende saldo van 10% wordt het volgende jaar betaald, na controle van de verantwoordingsdocumenten.

Welke beleidsperiodes zijn er voor de bewegingen?

De huidige beleidsperiode voor de bewegingen loopt van 2016 tot en met 2020.

Kan een organisatie erkend worden als beweging?

In 2012 werd het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk gewijzigd. Eén van de belangrijkste wijzigingen was het inschrijven van de mogelijkheid tot erkenning voor de bewegingen. Voordien werden bewegingen enkel gesubsidieerd en niet erkend. De decreetwijziging brengt meer zekerheid en continuïteit voor de werksoort.


Hoeveel subsidie kan een beweging krijgen?

Jaarlijks minimaal € 111 500 en maximaal € 200 000.
De hoogte van het bedrag verandert niet tijdens de beleidsperiode, uitgezonderd een mogelijke indexering van het subsidiebedrag.


Waar kan ik terecht voor extra informatie over de sector of ondersteuning?

SoCiuS ondersteunt de werking van gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties. FOV verdedigt de belangen van de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.


Zijn er loonafspraken voor personeel van gesubsidieerde bewegingen?

Bewegingen vallen onder Paritair Comité 329 (PC329). CAO-afspraken van PC329 zijn van toepassing op werknemers van bewegingen.

Moet een beweging in de communicatie verwijzen naar de Vlaamse overheid?

Ja, gesubsidieerde bewegingen moeten het logo van de Vlaamse overheid opnemen in alle publicaties (zowel drukwerk als elektronische publicaties).