Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Bewegingen

Wat is een beweging?

Een beweging is een organisatie die gericht is op maatschappelijke verandering. Hiervoor specialiseert een beweging zich in één welbepaald thema of een cluster van nauw verwante thema’s. Een beweging organiseert diverse activiteiten op het vlak van sensibilisering, educatie en sociale actie.

Een beweging heeft een landelijk karakter en richt zich hiervoor op een ruim publiek. Een sociaal-culturele methodiek (PDF) staat hierin centraal.

Op de website Geopunt van het agentschap Informatie Vlaanderen kan je alle bewegingen op een kaart van Vlaanderen raadplegen.