Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Beleidsnota cultuur

Bij het begin van een nieuwe regeerperiode dienen de leden van de Vlaamse Regering hun beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. Deze beleidsnota's geven de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De nota is de weergave van de visie van de Vlaams minister van Cultuur en vormt de basis van een debat in het Vlaams Parlement.

Op 28 oktober 2014 diende Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de beleidsnota Cultuur 2014-2019 in bij het Vlaams Parlement. De nota is opgebouwd rond tien strategische doelstellingen:

  • Een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid voeren op lange termijn
  • Ondernemerschap, alternatieve financieringsvormen en professionalisering in de culturele sector stimuleren
  • Investeren in duurzame culturele infrastructuur
  • Inzetten op een duurzaam internationaal cultuurbeleid als speerpunt
  • Het realiseren van culturele en maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op e-cultuur en digitalisering als integraal onderdeel van de culturele praktijk
  • Stimuleren en ondersteunen van 'leren door te participeren' en 'participeren door te leren' in een superdiverse samenleving
  • Een langetermijnvisie ontwikkelen inzake de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed in en voor Vlaanderen
  • Inzetten op een dynamisch, toegankelijk en uitnodigend sociaalcultureel, circus- en amateurkunstenveld
  • Heldere ambitieniveaus en duidelijke en meetbare doelstellingen stellen voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap
  • Naar geoptimaliseerde en doelgerichte beleidsstructuren en –instrumenten evolueren

Deze strategische doelstellingen lopen als een rode draad doorheen het beleid van de minister.

Beleidsnota Cultuur 2014-2019 (PDF)

De beleidsnota’s, ook van de andere ministers, zijn raadpleegbaar op de website van het Vlaams Parlement www.vlaamsparlement.be.