Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Beleidsbrief cultuur

Elk jaar formuleert een minister in een beleidsbrief zijn of haar prioriteiten voor een bepaald beleidsdomein voor het komende jaar. De beleidsbrief geeft invulling aan de beleidsnota, waarin de grote strategische beleidskeuzes voor de hele regeerperiode zijn opgenomen.

Beleidsbrief Cultuur 2015-2016

In 2016 focust minister Gatz op zes hoofdlijnen. Het geïntegreerd letterenbeleid met aandacht voor het Vlaams Fonds voor de Letteren en de gereglementeerde boekenprijs, de verdere uitwerking van de strategische visienota kunsten en het nieuwe Kunstendecreet, de opmaak van een witboek aanvullende financiering, de conceptnota cultureel erfgoed, de conceptnota sociaal-cultureel werk en de overheveling van de taken en bevoegdheden van de provincies.

Voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt het traject naar een nieuw ontwerp van decreet sociaal-cultureel werk belangrijk. In het voorjaar wil minister Gatz een conceptnota klaar hebben voor een toekomstgericht en versterkt sociaal-cultureel werk in samenspraak met de sector en relevante stakeholders. "We willen het sociaal-cultureel werk betere kansen en meer ruimte bieden om nieuwe en actuele kwesties ter discussie te stellen, traditionele werkvormen te bevragen en te experimenteren met nieuwe. De bestaande systemen en regels bieden niet langer het gepaste antwoord op de maatschappelijke en organisatorische noden van vandaag. Maar het doel blijft hetzelfde: het sociaal-cultureel werk moet het grondrecht op culturele en maatschappelijke ontwikkeling waarmaken," zegt minister Gatz.

In de beleidsbrief besteedt de minister ook aandacht aan de aanbevelingen uit het Burgerkabinet dat in het teken stond van cultuurparticipatie. De resultaten van dit eerste Burgerkabinet zullen het beleid inzake sociaal-cultureel werk en participatie inspireren.