Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties


Beleidsdocumenten

Beleidsnota Cultuur

De beleidsnota Cultuur geeft de grote strategische beleidskeuzes weer van de minister van Cultuur voor de duur van de regeerperiode.

Beleidsbrief Cultuur

De beleidsbrief Cultuur formuleert de concrete beleidsprioriteiten van de minister van Cultuur voor één bepaald jaar van de legislatuur.

Parlementaire vragen

De afdeling Sociaal-Cultureel Werk werkt vaak mee aan het beantwoorden van parlementaire vragen die aan minister Gatz worden gesteld.