Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

17.05.2019 | Gezocht: deskundigen voor de amateurkunsten

Heb je ervaring en expertise in de brede amateurkunstensector en wil je meewerken aan een sterkere amateurkunstensector? Stel je dan kandidaat als deskundige voor de visitaties van de amateurkunstenorganisaties!

Waarover gaat het?

Via het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten worden negen organisaties voor amateurkunsten erkend en gesubsidieerd. In het kader van deze werkingssubsidie, worden de organisaties dit najaar aan de hand van een bezoek ter plaatse geëvalueerd door een visitatiecommissie. Om geschikte deskundigen te vinden voor deze commissie, lanceert het Departement Cultuur, Jeugd en Media een oproep.

Stel je kandidaat!

De visitaties van de amateurkunstenorganisaties vinden plaats tussen eind augustus en begin december 2019. Geïnteresseerd om mee te evalueren en de amateurkunstensector verder te versterken? Stel je dan ten laatste op 7 juni 2019 kandidaat via www.iedereenkanzetelen.be.

31.01.2019 | Internationale reistoelagen voortaan aanvragen in KIOSK: deadline 14/02

Amateurkunstenaars en -groepen kunnen voortaan een internationale reistoelage voor deelname aan een buitenlands project online aanvragen via KIOSK. Deze vernieuwing kadert in de vereenvoudiging van de projectregelgeving amateurkunsten. Amateurkunstenaars en -groepen die deelnemen aan een buitenlands project in de zomer (mei, juni, juli, augustus) moeten hun aanvraag voor een reistoelage uiterlijk op 14 februari om 23.59 uur indienen. Meer info over de webapplicatie KIOSK vind je in de handleiding. Concrete vragen over KIOSK kun je mailen naar kiosk@vlaanderen.be.

09.01.2019 | Nieuwe regelgeving projecten amateurkunsten van kracht vanaf 1 februari 2019

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 21 december 2018 het gewijzigde uitvoeringsbesluit amateurkunsten goedgekeurd. Daarin wordt de projectregelgeving gewijzigd en vooral vereenvoudigd.

Met deze nieuwe regelgeving wil de Vlaamse overheid het internationale amateurkunstenbeleid in Vlaanderen sterker uitbouwen. We leggen meer nadruk op verbreding (meer kansen voor diverse kunstdisciplines) en verdieping (focus op uitwisseling en expertiseontwikkeling). De minder relevante richtlijn 'deelnemers uit meer dan drie landen' is geschrapt. Op die manier wordt er openheid gecreëerd en komen meer diverse projecten in aanmerking. De beoordeling van de projecten zal gebeuren op basis van een aantal nieuwe inhoudelijke kwaliteitscriteria.

Tot slot biedt de Vlaamse overheid voor het eerst de mogelijkheid tot cofinanciering van internationale amateurkunstenprojecten aan. Zo vinden interessante projecten makkelijker de weg naar internationale (vaak Europese) financiering, aangezien internationale instanties dikwijls een cofinanciering van een nationale overheid opleggen.

Meer info vind je in de rubriek Internationale projecten.