Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

SubsidievoorwaardenKan er nog subsidie worden aangevraagd?

Vanaf het jaar 2017 wordt deze maatregel niet meer uitgevoerd en is het niet langer mogelijk om een subsidie aan te vragen. Projecten die werden goedgekeurd voor de periode 2015-2016 kunnen uiteraard wel verdergezet worden.

Een gemeenschapscentrum dat wil blijven inzetten op kansengroepen kan gebruik maken van de subsidiemaatregel 'participatieprojecten voor kansengroepen in cultuur, jeugd en sport' (artikel 19-20 uit het Participatiedecreet). Let op: deze maatregel veronderstelt enkele bijkomende voorwaarden.

Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie?

De toegezegde subsidie wordt als volgt uitbetaald:
  • de gemeente ontvangt een voorschot van 80% tijdens het gesubsidieerde jaar
  • een saldo van 20% wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de subsidievoorwaarden werden nageleefd.

De verantwoording van de subsidie gebeurt met een voortgangsrapport en een financieel verslag.
Meer info in de rubriek Aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra > In te dienen.

Logo Vlaamse overheid

Gemeenten die een subsidie krijgen voor een aanbod van kansengroepen in het gemeenschapscentrum, moeten in alle publicitair materiaal het logo van de Vlaamse overheid opnemen (drukwerk, website…).