Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienenAanvraag subsidie

Vanaf 2017 subsidieert de Vlaamse overheid niet langer projecten voor kansengroepen in gemeenschapscentra. De subsidieronde 2017-2018 wordt niet meer opgestart. Er kan geen aanvraag meer worden ingediend.

Een gemeenschapscentrum dat wil blijven inzetten op kansengroepen kan gebruik maken van de subsidiemaatregel 'participatieprojecten voor kansengroepen in cultuur, jeugd en sport' (artikel 19-20 uit het Participatiedecreet). Let op: deze maatregel veronderstelt enkele bijkomende voorwaarden.

Verantwoording subsidie

De afdeling Sociaal-Cultureel Werk zal nagaan of een verkregen subsidie correct werd gebruikt.

Voor de werkingsperiode 2015-2016 gebeurt dit:

  • via een voortgangsrapport 2015-2016 met terugblik op het eerste gesubsidieerde jaar (2015) en een vooruitblik op het laatste jaar van de gesubsidieerde periode (2016).
  • via een jaarlijks in te dienen financieel verslag ter afronding van het voorbije werkjaar.

Enkel verantwoording op basis van de formulieren van de administratie wordt aanvaard.

Wanneer indienen?

Voor de werkingsperiode 2015-2016:

  • het voortgangsrapport moest uiterlijk 31 januari 2016 worden ingediend.
  • 1 mei 2017 : indienen van het financieel verslag.