Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Beoordelingscommissie

Vanaf 2017 subsidieert de Vlaamse overheid niet langer projecten voor kansengroepen in gemeenschapscentra. Een gemeenschapscentrum dat wil blijven inzetten op kansengroepen kan wel nog gebruik maken van de subsidiemaatregel 'participatieprojecten voor kansengroepen in cultuur, jeugd en sport'. Let op: deze maatregel veronderstelt enkele bijkomende voorwaarden.