Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk zit zeer breed en diep vertakt in Vlaanderen. Van de grootste steden tot de kleinste dorpen zorgen talloze professionals en vrijwilligers dat iedereen dagelijks kan genieten van een ruim aanbod aan activiteiten.

Dit alles wordt sinds 2003 gereglementeerd door de Vlaamse overheid in het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dit decreet kent meerdere werksoorten: Het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen krijgt ondersteuning van twee organisaties:

Meer informatie hierover in de rubriek steunpunten en belangenbehartiging.