Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

VerantwoordingVoor de Vlaamse gemeenten

  • Digitale jaarrekening via BBC uiterlijk op 31 juli.

Voor de Brusselse gemeenten

  • De verantwoordingsnota 2015 (.xls): voor 1 mei op papier en digitaal opsturen naar
  • Voortgangsrapport: de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid wordt jaarlijks beschreven in een voortgangsrapport, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de beheersorganen van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum. Het voortgangsrapport moet niet worden opgestuurd naar de administratie. Bewaar dit nuttige werkinstrument in de gemeente zelf. Bij een plaatsbezoek door het agentschap moet het ter plaatse beschikbaar zijn.

Belangrijk: Overzicht per gemeente (Vlaamse en Brusselse) van de subsidie gemeentelijk cultuurbeleid 2014 (PDF). Deze bedragen zijn richtinggevend voor 2014.